WYNAJEM
Sala konferencyjna - 100,00 zł/godz. (z terenu gminy 35,00 zł)
Sala widowiskowa - 150,00 zł/godz. (z terenu gminy 80,00 zł)
Sala muzyczna - 50,00 zł/godz.(z terenu gminy 15,00 zł) [3]
Rzutnik + ekran - 30,00 zł/godz.
Basen z piłeczkami    - 15,00 zł/godz.
SPRZEDAŻ
Widokówka - 0,70 zł (przy sprzedaży hurtowej cena wynosi 0,35 zł)
Stojak na proporczyk - 35,00 zł (powyżej 10 sztuk - 33 zł)
Świerszcz Różański - 2,00 zł
Książka - Różan i ziemia różańska na przestrzeni wieków - 46,00 zł
USŁUGI
Wydruk kolorowy
A3 - 4,00 zł
A4 - 2,00 zł
Wydruk czarno – biały
A3 - 1,00 zł
A4 - 0,50 zł
Nagłośnienie sali widowiskowej (zebrania, konferencje) – 30,00 zł/godz.
 
Termobindowanie
A3 - 6,00 zł
A4 - 4,00 zł
Bindowanie (grzbiet plastikowy) + oprawa plastikowa
do 25 kartek - 5,00 zł
do 50 kartek - 6,00 zł
do 100 kartek - 7,00 zł
do 200 kartek - 12,00 zł
pow. 200 kartek - 15,00 zł
USŁUGI GRAFICZNE
Projekt graficzny loga – cena: od 100,00 zł
Projekt graficzny wizytówki, zaproszenia – cena: od 40,00 zł
Projekt graficzny papieru firmowego – cena: od 120,00 zł
Projekt graficzny szablonu dokumentu – cena: od 180,00zł
Projekt graficzny bannera wielkoformatowego – cena: od 190,00 zł
Projekt graficzny ulotki – cena: od 100,00 zł
Projekt graficzny kalendarza – cena: od 120,00zł
Projekt graficzny pocztówki – cena: od 100,00 zł
 
W przypadku wynajmu sal na cele związane ze statutową działalnością GOUK w Różanie – w szczególności na zajęcia kulturalno – oświatowe istnieje możliwość na wniosek osoby/instytucji/firmy obniżenia ceny, zwolnienie z opłaty lub bezpłatne użyczenie. Decyzję taką podejmuje każdorazowo dyrektor GOUK lub osoba przez niego upoważniona.
Cennik obowiązuje od dnia 19.10.2016 r.

[1]Przy kompleksowej obsłudze imprezy plenerowej (wynajem sceny, dachu, oświetlenia, nagłośnienia) możliwość upustu w pierwszym dniu wynajmu do 20% ceny; w drugim dniu wynajmu do 40% ceny, w kolejnych dniach do 60% ceny.

[2]W przypadku przekroczenia czasu rezerwacji sal naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 100% ustalonej stawki za każdą nowo rozpoczętą godzinę. Sal Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie nie udostępnia się partiom politycznym na cele organizowania zebrań, konferencji politycznych i społeczno – politycznych w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej.

[3]Osoby reprezentujące GOUK biorące udział w imprezach mogą być zwolnione z opłat (dotyczy sali muzycznej) na wniosek osoby zainteresowanej.