Allmax
Calvados
Zoologiczny

Regulamin uczestnictwa dla osób/firm deklarujących udział w imprezach plenerowych organizowanych przez GOUK.

* Każda osoba/firma zwana dalej Oferentem, która wyraża chęć udziału w imprezie zobowiązana jest do złożenia swojej oferty, która powinna zawierać: imię i nazwisko/firmę, adres, telefon, nazwę imprezy, termin, asortyment, deklarowaną kwotę na rzecz GOUK.
* Dyrektor GOUK powoła pracownika lub komisję do wyboru najkorzystniejszych ofert.
* GOUK zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości Oferentów dopuszczonych do udziału w imprezie (jeśli dany Oferent, który w poprzednich latach nie dostosowywał się do uwag Organizatora zgłaszanych podczas imprezy będzie wykluczony ze składania ofert).
* GOUK w ciągu 5 dni od zakończenia składania ofert poinformuje Oferentów o dopuszczeniu do udziału w imprezie.
* W uzasadnionych przypadkach GOUK może dopuścić osobę/firmę do udziału w imprezie nawet po terminie składania ofert, jeżeli np.: w ustalonym terminie przez organizatora nie wpłynęła oferta o takim asortymencie, który oferuje spóźniony Oferent.
* GOUK zawiera umowę z oferentem niezwłocznie po poinformowaniu Oferenta o wybraniu jego oferty. Opłata za dopuszczenie do udziału w imprezie powinna się znaleźć na koncie Organizatora najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Płatność na konto bankowe GOUK nr: Bank Spółdzielczy w Różanie 21 8925 0006 0000 0185 2000 0020

* Potwierdzenie wpłaty stanowi jednocześnie pozwolenie na uczestnictwo.
* Oferty będą rozpatrywane tylko na druku i dokładnie wypełnione.
DRUK DO POBRANIA


UWAGA: GOUK nie zapewnia przyłącza energii elektrycznej.
Przypominamy: Instalujemy się na 2 godziny przed imprezą nie wcześniej. W innym wypadku będzie interweniować policja.


Prawami do wszystkich zdjęć zamieszczonych na stronie www.gouk.pl i www.swierszcz.gouk.pl dysponuje Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie. Wszystkie zdjęcia pochodzące z naszego serwisu i publikowane na stronie internetowej www.gouk.pl i www.swierszcz.gouk.pl mogą być publikowane (wykorzystywane) wyłącznie za wiedzą i zgodą Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury udziela licencji niewyłącznej na jednokrotną publikację lub wykorzystanie. Nabywca nie uzyskuje autorskich praw majątkowych do zdjęcia.
Nabywca licencji zobowiązany jest powiadomić Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury o publikacji zdjęć oraz - w przypadku prasy, książek i innych wydawnictw - przesłać egzemplarz autorski w ciągu 10 dni od daty ich ukazania się.

Podpisywanie zdjęć
Nabywca zobowiązuje się do nienaruszania integralności zdjęć oraz do oznaczania każdego zdjęcia, niezależnie od sposobu wykorzystania, w następującej formie:
- imię i nazwisko fotografa /www.gouk.pl/

Licencje:
- 50zł (dożywotnio)
- 30 zł abonament na 1 rok.


 

wokalny

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

GOUK w Różanie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w solowym konkursie wokalnym "Śpiewanie w Różanie V", który odbędzie się 27 lipca z okazji Dni Różana 2019.

Jeśli kochasz muzykę i lubisz śpiewać, chcesz zaprezentować się szerszej publiczności, a może chciałbyś rozgrzać publiczność przed główną gwiazdą nadchodzących Dni Różana?
Podziel się z nami swoimi muzycznymi fascynacjami i zostań jedną z Gwiazd.
Zgłoś się do nas, zaśpiewaj, wygraj atrakcyjną nagrodę i przeżyj niezapomnianą muzyczną przygodę.

 

Regulamin V Edycji Konkursu Wokalnego "Śpiewanie w Różanie"
organizowanego w ramach Dni Różana 2019

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie (ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan).

II. Cele konkursu:
1. Popularyzacja amatorskiego śpiewania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów lub własnych utworów oraz sprawdzenia siebie.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
4. Promowanie młodych talentów.

III. Uczestnicy:
1. Soliści - amatorzy w wieku powyżej 8 lat.
2. Liczba uczestników ograniczona z powodu ograniczeń czasowych programu imprezy plenerowej Dni Różana 2019.
3. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 16 osób, które dostarczą/nadeślą, poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z podkładem muzycznym (audio lub mp3) do 22 lipca 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. Termin:
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego dla publiczności koncertu w dniu 27 lipca 2019 roku w ramach obchodów DNI RÓŻANA 2019.
2. Konkurs będzie trwał w godzinach 16.00 - 18.00.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 28 lipca 2019 r. o godz. 20.30. O godzinie 21:00 wystąpią laureaci 3 pierwszych miejsc konkursu tuż przed koncertem zespołu SŁAWOMIR.

V. Miejsce:
06-230 Różan, ul. Plac Obrońców Różana (Rynek w Różanie). Scena.

VI. Jury:
Jury 3-osobowe zostanie powołane przez dyrektora GOUK w Różanie.

VII. Nagrody:
Pierwsze miejsce - 1000 zł.
Drugie miejsce - 700 zł.
Trzecie miejsce - 500 zł.

 

VIII. Warunki udziału:

1. Formuła konkursu jest otwarta. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni soliści - amatorzy.
2. Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, disco, melodie tradycyjne, śpiewane w języku polskim, jak i w językach obcych itp.).
3. Uczestnik śpiewa z podkładem muzycznym w formacie AUDIO lub MP3, dostarczonym do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym lub własnym akompaniamentem. Organizatorzy zapewniają dla uczestników nagłośnienie i niezbędny sprzęt techniczny potrzebny do przeprowadzenia konkursu.
4. Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jeden, wcześniej zgłoszony utwór/piosenkę.
5. Kolejność występów poszczególnych uczestników zostanie podana do ich informacji na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu, w dniu jego trwania. Przybycie uczestnika na miejsce konkursu powinno się odbyć najpóźniej do godziny 15.30.
6. Warunkiem otrzymania nagrody za zajęte miejsce, jest obecność na oficjalnym ogłoszeniu wyników w dniu 28 lipca 2019 o godzinie 20.30, na Placu Obrońców Różana obok sceny.
7. Jury Konkursu będzie oceniało intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania, oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury pracuje w oparciu o ilość punktów (od 1 do 10), która po zsumowaniu ocen członków Jury wskaże laureatów. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.
8. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na: nagranie, odtwarzanie, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na jakichkolwiek nośnikach w czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie trwania konkursu oraz koncertów towarzyszących.
9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.gouk.pl (dostępny tu) wraz z nadesłanym podkładem muzycznym w formie cyfrowej, który zostanie wykorzystany w trakcie trwania konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 lipca 2019 roku, osobiście w siedzibie GOUK w Różanie (06-230 Różan, ul. A. Mickiewicza 5) oraz pod adresem e-mail: sebastian@gouk.pl.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0 29) 766 90 42.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, bądź odstępstwa od niektórych jego zapisów.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w dowolnym momencie z powodów i czynników niezależnych od Organizatora.
 

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

PLAN NA KINO

Kabaret Rozumisz

Zajęcia zimowe

Więcej…

Spotkanie z podróżnikiem

Koncert Maciek Balcar

Maciek Balcar

Od niemal 20 lat wokalista grupy Dżem. Z wykształcenia architekt, z zamiłowania muzyk, kompozytor i aktor. Ma na swoim koncie role: Filmowe, m.in. Indianera w „Skazanym na Bluesa”. Teatralne, m.in [1]. Jezusa w chorzowskim „Jesus Christ Superstar”. Udzielił głosu w polskich wersjach piosenek do „Mustanga z Dzikiej Doliny”. Planowana trasa koncertowa: Live Trax 20 (od 6 do 23 lutego 2020)

Jak co roku w porze ferii zimowej pojawia się kolejna Solowa Trasa Macieja Balcara.Wraz z niesamowitą ekipą zaprzyjaźnionych muzyków Maciek rusza w prawie trzytygodniowy koncertowy maraton po całej Polsce. Grać będą dzień w dzień, a mało kogo stać na taką determinację w dzisiejszym świecie;-) Formacji Balcara od lat udaje się to wyśmienicie. Sekret tkwi w przepięknej muzyce, poezji, pasji i przyjaźni. Zgrabnie żonglują stylami i bawiąc się dźwiękami, wciągają słuchaczy w niesamowity klimat, gdzie blues i folk łączy się z poezją i piosenką autorską.

Maciek Balcar Band

Jan YAHOO Galach- skrzypce elektryczne, mandolina, gitara akustyczna, cajon
Krzysztof FLIPPER Krupa- cajon, perkusja, instrumenty perkusyjne
Maciej MONKEY Mąka- gitara, śpiew
Piotr QUENTIN Wojtanowski- gitara basowa, śpiew


Dyskografia

Czarno - 1998
Ogień i Woda - 2010
Live Trax 12 - 2012 (dwupłytowy album koncertowy)
Ruletka - 2015
Znaki - 2017
Struś - 2019