OGÓLNE PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W RÓŻANIE
W CZASIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-Co V-2

§ 1

Przebywanie osób na terenie GOUK jest równoważne z akceptacją procedur i wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie.

§ 2

Cel wdrażania procedur:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie oraz odbiorców.

§ 3

Zalecenia dla osób przychodzących do GOUK
1. Udział osób przychodzących do GOUK jest dopuszczalny, jeśli spełnione są poniższe warunki:
a) Do GOUK mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe i nie objęte kwarantanną.
b) Bliscy z otoczenia osoby, która przychodzi do GOUK nie przebywają na kwarantannie.
c) Obowiązek zakrywania ust i nosa – założenie maseczki (osoby powinny mieć wlasne maseczki ochronne).
d) Dezynfekcja rąk przy wejściu do GOUK.
e) Zachowanie wymaganego dystansu na sali widowiskowej według wytycznych.
2. Osoby przychodzące do GOUK powinni przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach:
• prawidłowej dezynfekcji rąk,
• prawidłowego mycia dłoni,
• prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych,
• prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek.
4. Osoby przychodzące do GOUK na koncerty/sense filmowe zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonego limitu osób przebywających w tym samym czasie w danym pomieszczeniu (informacja przy wejściu do każdego pomieszczenia).
5. Starać się, by nie dotykać dłońmi okolic twarzy, ust, nosa i oczu.
6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
7. Szatnia GOUK jest wyłączona z użytku.
8. Podanie danych kontaktowych (np. w trakcie zakupu biletu) poprzez wypełnienie formularza dostępnego w siedzibie GOUK. Dane zbierane będą w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną oraz ewentualnego przekazania danych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

§ 4

Ograniczenie liczby widzów w sali widowiskowej GOUK w Różanie
1. GOUK w Różanie udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali widowiskowo-kinowej (72 z 144 miejsc) – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
2. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami dotyczy:
a) Widza, który uczestniczy w seansie z dzieckiem poniżej 13 roku życia.
b) Widza, który uczestniczy w koncercie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
c) Osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 5

Zasady dla osób korzystających z zajęć stałych GOUK w Różanie
Osoby przychodzące do GOUK na zajęcia powinni wyrazić zgodę na poddanie się mierzeniu temperatury ciała przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi zasadami:
• wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do zajęć,
• zgoda jest wyrażana przez poddanie się czynności mierzenia temperatury,
• dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza, - mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia lub upoważniony w tym zakresie pracownik GOUK w Różanie,
• mierzenie temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym, wyniki mierzenia nigdzie nie są notowane, rejestrowane ani zapisywane (ani w formie tradycyjnej-papierowej ani elektronicznej),
• informacja, że osoba ma podwyższoną temperaturę przekazywana jest w sposób jak najbardziej dyskretny bezpośrednio i tylko tej osobie,
• osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w zajęciach, - w każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
• Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.
• Wietrzenie sal po każdorazowych zajęciach.
• Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.
• Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.

§ 6

Zasady związane z utrzymaniem czystości i higieny w pomieszczeniach GOUK
1. Dezynfekowanie przestrzeni roboczej i powierzchni dotykowych oraz używanego sprzętu (podłogi, blaty, krzesła, klamki, poręcze, itp.).
2. Dezynfekcja sali widowiskowej.
3. Dostępność środków do mycia i dezynfekcji rak w odpowiedniej ilości na ternie GOUK – holi, toalet.

§ 7

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
W przypadku wystąpienia u pracownika lub widza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć od innych osób lub poprosić by jak najszybciej indywidualnym transportem udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.

OGÓLNE PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA GOUK W CZASIE EPIDEMII

Wielkanocne stroiki i pisanki

Koncerty Filharmonii Narodowej

Próba otwarta The OrchestRose

Akcja animacja

Wycieczka do ZOO

Warsztaty muzyczne bębny/ukulele

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

Konkurs

WYNIKI KONKURSU "MOJA FANTAZJA - NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA"
Kochani, 3 grudnia zakończył się termin nadsyłania prac do konkursu organizowanego przez GOUK w Różanie. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe. Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie są niesamowite. Autorzy prac niewątpliwie włożyli w nie dużo serca i talentu, co utrudniało wyłonienie tej najlepszej. Jury powołane przez organizatora ostatecznie zdecydowało o wynikach konkursu.

Kategoria wiekowa: Przedszkole - klasa III Szkoły Podstawowej.
1. Nikola Woźniak
2. Julia Wilczewska
3. Alicja Sielska

Kategoria wiekowa: Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej.
1. Vanessa Myślak
2. Kalina Bereszczyńska
3. Kacper Sośnicki

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Wszyscy zasłużyli na nagrody :), po które można zgłaszać się od 7 grudnia do GOUK w Różanie. Im szybciej, tym lepiej ;) Poniżej zdjęcia prac konkursowych. Wesołych świąt!
Więcej…

Konkurs plastyczny

WYNIKI KONKURSU - Twój wymarzony Dom Kultury

GOUK w Różanie dziękuje serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu za udział i nadesłane prace.

Oficjalne wyniki za największą liczbę zebranych lajków pod swoją pracą:
I miejsce - Natalka z wynikiem 229 (nadesłane przez Ewelina Stryjewska)
II miejsce - Gabrysia z wynikiem 222 (nadesłane przez Agnieszka Napiórkowska)
III miejsce - Amelia z wynikiem 125 (nadesłane przez Żaneta Kopera).

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy od 18 maja po odbiór nagrody niespodzianki. Dla pozostałych uczestników przewidzieliśmy nagrody pocieszenia do odebrania w Gouk.

Koncert Filharmonii Narodowej

Filharm 10

KONCERT ODWOŁANY

Więcej…

Kino

kino pazdziernik

5 Królowej Bony

5 BONY net