Allmax
Allmax
Załęska

1990

Maj - Przegląd teatrzyków dziecięcych z bibliotek publicznych i szkół podstawowych.
Listopad - „Pan Tadeusz” w wykonaniu artystów Estrady Warszawskiej.
 

1991

Styczeń - Dyrektorem MGOK zostaje pan Edward Michał Olkowski.
Maj - Z przyczyn ekonomicznych zostają zwolnieni prawie wszyscy pracownicy placówki.
Czerwiec - Pełnienie obowiązków dyrektora Urząd Gminy powierza Józefie Kołodziejczyk.
Wrzesień - I Dni Różana. Sesja popularno-naukowa „Różan i jego tradycje historyczne”.
Grudzień - Wieczerza wigilijna dla osób samotnych, rencistów i emerytów.

1992

Styczeń - Decyzją Rady Miejskiej Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury połączono z biblioteką w jedną palcówkę.
Maj - W rytmie disco występuje zespół z Goworowa.
Czerwiec - Zespół „Bajdulinki” daje przedstawienie dla dzieci „Nowe szaty cesarza”.
Rozpoczynają pracę zespoły: muzyczny (chłopcy) i wokalny (dziewczęta).
Wrzesień - II Dni Różana
Listopad - Kiermasz artykułów zdrowotnych.
Grudzień - Spotkanie najmłodszych mieszkańców Różana z Mikołajem.

1993

Marzec - Koncert muzyki rockowej "Bez Kompleksów".
Czerwiec - Festyn dla dzieci „Sercem za serce”.
Listopad - Zarząd gminy podejmuje decyzję o wydawaniu czasopisma lokalnego i ogłasza konkurs na jego tytuł.

Grudzień - Zwycięzcą konkursu zostaje Adam Hołozubiec (w drodze losowania), a czasopismo, którego wydawcą będzie GOUK, nosić będzie nazwę „Świerszcz Różański”.

1994

Styczeń - Ukazuje się pierwszy numer „Świerszcza Różańskiego”.
Marzec - Koncert z okazji Dnia Kobiet. Udział brały zespoły z GOUK, dzieci z Klubu Tańca „Miki” z Ostrołęki. Dzieci ze szkoły podstawowej w Lipiance.
Kwiecień-maj - Minilista Przebojów Dziecięcych.
Październik - Z gościnnymi występami „Radiowy Klub Masztalskiego”.
 

1995

Marzec - impreza z okazji Dnia Kobiet. Wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lipiance, Klubu Tańca Towarzyskiego "MIKI" ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrołęce i zespoły z GOUK-u.
Maj - odbyły się dwie "Mini Listy Przebojów Dziecięcych.
Wrzesień - obchody Dni Różana. Wystąpiły zespoły "Sylaba" z Wyszkowa, zespół folklorystyczny z rejonu Puszczy Białej, odbyła się aukcja obrazów malowanych przez uczniów ze szkoły podstawowej.
Listopad - Impreza z okazji 30 - lecia GOUK-u.
Grudzień - Mikołajki w GOUK. Wystąpiły dzieci z GOUK-u oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej z Lipianki.
- wspólnie przez MGOPS i GOUK zorganizowana została wieczerza wigilijna dla osób samotnych, emerytów, rencistów.
- lekcje biblioteczne dotyczące ochrony środowiska
- turniej wiedzy ekologicznej dla uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej1996

Styczeń - spektakle dla dzieci w wykonaniu artystów scen warszawskich
Marzec - Dzień Kobiet -występy zespołów z GOUK
- Dzień Strażaka - występy zespołów z GOUK
Kwiecień - remont dachu
Maj - przegląd teatrzyków dziecięcych
Czerwiec - festyn z okazji Dnia Dziecka
- konkurs recytatorski "Pierwszy krok w poezję" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
- "Żywot św. Genowefy" - sztuka wystawiana przez dzieci i młodzież które przygotowały ś. Misjonarki.
- Dni Różana - całość imprezy odbywała się w stylu piosenki lat 60-tych i muzyki disco polo. Wystąpili artyści scen warszawskich: L. Stanisławska, G. Fikus, J. Jaroszyńska, B. i Zb. Kurtyczowie, H. Zachwatowicz, zespół disco polo "Chorus".

1997

Styczeń - impreza "Żegnaj lato witaj szkoło". Zebrano 50 zł. i 15 gr. na pomoc dla powodzian. Zebrano równiez 163 woluminy, które przekazano na odbudowę zbiorów biblioteki publicznej woj. tarnowskiego.

1998

Styczeń - GOUK wydał "Mały Informator Lokalny o Różanie oraz folder "Różan oficjalny Informator Miejski".
Luty - skromne 50 -lecie Biblioteki Publicznej.
Wrzesień - na zasłużoną emeryturę odeszła długoletnia dyrektor placówki Józefa Kołodziejczyk.
Grudzieñ - wieczór estradowy: wystąpili Maciej Damięcki, J. Piotrowski, W. Wiliński, A. Chmielewski, D. Stankiewicz, R. Kretówna.
- gościł również Ignacy Gogolewski, znany aktor.

1998

Styczeń - VII Finał WOŚP
Kwiecień - stanowisko dyrektora po odejściu Kołodziejczyk obejmuje Hubert Kaczmarczyk.
- spektakl dla dzieci "O lo Boga, o lo świętego", grany przez aktorów z Narodowego Teatru Edukacyjnego.
Lipiec - przegląd zespołów rockowych "QQRYQ - Czad przy czołgu".
Wrzesień - Dni Różna - zawody sportowe, koncert zespołu "STYL M.", występy zespołu "PIRANIA", D. Stankiewicz.
Grudzień - spotkanie dziennikarzy sportowych TVP W. Szaranowicza i D. Szpakowskiego z młodzieżą.
- przedstawienie "Mistrz" grane przez artystów scen krakowskich.

Kroniki Domu Kultury
Początek lat 60-tych. Znalazła się grupa ludzi, którzy postanowili zawiązać komitet społeczny, którego zadaniem było stworzenie projektu budowy domu kultury, a następnie sfinalizowanie tego przedsięwzięcia. Projekt ten zyskał poparcie ówczesnych władz i w 1965 roku budynek został oddany do użyteczności publicznej. Być może było to zalecenie partyjne, bez którego w tamtym okresie czasu trudno było cokolwiek zrealizować. Pierwszym kierownikiem ośrodka była Alicja Wiatrak, a już w 1966 rozpoczął działalność amatorski zespół teatralny "Nadnarwianka" prowadzony przez pana Kazimierza Napiórkowskiego, który do dnia dzisiejszego wspominany jest przez mieszkańców jako niezwykły człowiek, z wielką pasją tworzenia. Powstawały koła zainteresowań, zespoły wokalne, instrumentalne, dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz uruchomiono jedyną atrakcję w Różanie kino "Tęcza". Kolejne lata to szeroko rozumiana działalność kulturalna, rozrywkowa, oświatowa, częściowo podyktowana i ukierunkowana przez politykę kraju, a także panujący wówczas ustrój. Dzisiejszy ośrodek kultury to otwarty "dom" dla wszystkich, skupiający dzieci, młodzież, seniorów, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz idący z duchem czasu. Organizowane przez GOUK imprezy plenerowe są znane i przyciągają z roku na rok coraz większą liczbę uczestników. Prowadzona od kilku lat przy GOUK orkiestra dęta zajęła III miejsce na międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych w Reastede w Niemczech. Ośrodek dysponuje własną sceną, nagłośnieniem i zadaszeniem.
Mimo retoryki czasów PRL-u, warto przypomnieć korespondencję "Trybuny Mazowieckiej" z uroczystości otwarcia domu kultury 10 listopada 1965 roku.
(...) "Coraz mocniej biją nasze serca", ktoś tak powiedział podczas uroczystości otwarcia Domu Kultury w Różanie, jednego z kolejnych obiektów, wzniesionych tutaj w czynie społecznym miejscowej ludności. A zaczęło się owe mocniejsze bicie serca zaraz po ustaniu działań wojennych, gdy właśnie tu, w Różanie, zbudowano pierwszą w powiecie szkołę, a wszystko przy olbrzymim trudzie pracy społecznej i wielkiej ofiarności ludzi, którzy przecież żyli w tragicznych warunkach. Jeszcze dzisiaj wielu ludzi mieszka tu źle, a przecież nikt z nich nie skąpi ani złotówki na wspólne cele. W Różanie musi być coraz kulturalniej, piękniej. Na kilka godzin przed uroczystością otwarcia nowego Domu Kultury, pracowali mieszkańcy miasta w czynie społecznym przy budowie rynku, który z cuchnącego targowiska zamienić trzeba w piękny, miejski skwer, pełen zieleni i kwiatów. Podczas zaś samej uroczystości podjęto znów wiele cennych społecznie zobowiązań, jako że Różan w tym dniu inaugurował w powiecie makowskim konkurs pod hasłem: "Książka radzi, uczy, wychowuje". Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizacji i instytucji wojewódzkich z członkami Egzekutywy KW PZPR, redaktorem naczelnym "Trybuny Mazowieckiej", tow. S. Małdrzykiem oraz powiatowych, z I sekretarzem KP PZPR tow. E. Piątkowskim. Zebranych powitał przewodniczący Prezydium MRN w Rózanie, tow. W. Sawicki, a następnie aktu przecięcia wstęgi i otwarcia Domu Kultury dokonał przewodniczący Prezydium PRN w Makowie Maz. tow. Cz. Michalak. W nowo otwartym Domu Kultury otrzymała przestronne pomieszczenia Biblioteka Miejska wraz z czytelnią. Książka w Różanie ma licznych przyjaciół - tutaj ponad 25% ludności korzysta z biblioteki, co złożyło się na duży sukces zajęcia przez Bibliotekę III miejsca we współzawodnictwie na 2-lecie PRL. W nowym budynku jest również duża sala kinowa i ona właśnie zapełniała się licznie przybyłymi mieszkańcami Różana, stanowiąc dobrą zapowiedź realizacji podjętych nowych zobowiązań społecznych w konkursie: "Książka radzi, uczy, wychowuje". Dotychczas w powiecie makowskim do konkursu przystąpiło 39 zespołów indywidualnych, przybyło też ostatnio, z okazji konkursu, ponad 150 prenumeratorów "Trybuny Mazowieckiej". Padają nowe zobowiązania przedstawiciela koła Ligi Kobiet przy GS w Różanie, J. Wasilewska , zgłosiła m.in. przepracowanie 350 godzin przy budowie placu gier i zabaw dziecięcych, zwiększenia prenumeraty "Trybuny Mazowieckiej", większą dbałość o estetykę sklepów i pomieszczeń biurowych GS, a zarazem wezwała do współzawodnictwa w konkursie wszystkie koła LK przy GS w powiecie makowskim. Z kolei kierowniczka Biblioteki Miejskiej J. Kołodziejczyk, zobowiązała się do pozyskania 100 uczestników konkursu czytelniczego, organizowania imprez na tematy konkursowe, wezwała do współzawodnictwa wszystkie biblioteki miejskie i gromadzkie w powiecie. Zaraz też padała odpowiedź z Sali, - wezwanie podejmuje kierowniczka biblioteki w Młynarzach - Kordalowa. Dodajmy, poprzedniego dnia odbyła się narada działaczy kulturalno-oświatowych powiatu makowskiego, na której wezwano powiat pułtuski do współzawodnictwa w konkursie: "Książka radzi, uczy, wychowuje". Tak oto coraz mocniej biją serca mieszkańców Różana, a ich pragnienia sięgają coraz dalej, aby uczynic swoje miasto piękniejszym. Ludzie w Różanie nie mają - wbrew nazwie miasta - drogi różami usłanej. Zasługują przeto na wielkie uznanie i troskliwą pomoc. Na zakończenie imprezy wystąpił rozśpiewany i usmiechnięty zespół "Kulturalnego Autobusiku" - artystów warszawskiej "Estrady", pod kierunkiem Ewy Starczewskiej. Piosenkę, humor i muzykę w wykonaniu Lucyny Arskiej, Zdzisława Salomonowicza i Stefana Zochowskiego zebrani nagrodzili oklaskami, zapraszając artystów do ponownych, jak najszybszych odwiedzin Różana.
(S.N.)
Przedruk z Trybuny Mazowieckiej z 13.11.1965.
 
 
 
 

Szukaj

Migawki

32 Finał

Koncert rockowy

Fot.M.Cachel

Mikołajki

Koncert z okazji 10 listopada

korzuszek

Fot.M.Cachel

Wystawa plakatów Leszka Żebrowskiego

Wystawa czynna w godz. 9-19 od poniedziałku do piątku.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej…
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ