Calvados
Chrisbruk
GS

 

1980

Marzec - Spotkanie z muzyką i piosenką grecką w wykonaniu zespołu „Hellen” i zespołu "Kroky"
Kwiecień - Spotkanie z poetą kurpiowskim, rodakiem różańskim panem Dionizym Maliszewskim.

1981

Luty - Konkurs laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej.
Koncertuje Bogusław Mec
Maj - Po raz drugi występuje „Kapela Czerniakowska”.
Wrzesień - Dyrektorem w MGOK zostaje Jerzy Chościński.
Grudzień - W budynku rozpoczęto generalny remont centralnego ogrzewania.

1982

Luty - Nareszcie gorące grzejniki.
Występuje Danuta Mizgalska, Cezary Szczygielski, Kazimierz Mazur,
Krzysztof Daukszewicz.

1983

Czerwiec - Festyn z okazji Dnia Dziecka.

1984 

Wrzesień - Przygotowania do remontu kapitalnego, który trwa do roku 1985.

1985

Maj - Festiwal piosenki harcerskiej. Rozpoczyna działalność zespół hard rockowy „Bez poręczy” 
 

1986

Wrzesień - Wojewódzka inauguracja roku kulturalno-oświatowego.
Październik - Koncertują: Iwona Niedzielska, Emilia Czerwińska, Jacek Lech.
Listopad - Kabaret „Koza Nostra” na występach w naszym grodzie i Kapela Gdańska.
Grudzień - Kabaret "Wesoła Ferajna". 


1987

Marzec - Marcin Jonkajtys i jego kabaret.
Maj - Estrada łódzka z przedstawieniem dla najmłodszych „Ferajna Pana Pomidora”.
Sierpień - Aż z Chełma przyjechała estrada z „Piosenkami spod Samowara”.
Wrzesień - Country Band "BABSZTYL"

1988

Marzec - Białostocki teatr lalek i w jego wykonaniu „Turligroszek”. Występuje kabaret „Pętla”.
Czerwiec - W czasie swoich wojaży po kraju, zahaczył o Różan „Sołtys Kierdziołek”.
Październik - Pokazy cyrkowe zespołu „Indras”.

1989

Luty - „Myszy, krasnale i ty”, to program Estrady Warszawskiej dla dzieci.
Kwiecień - W wypadku ginie Jerzy Chościński - dotychczasowy dyrektor domu kultury.
Październik - Pełniącym obowiązki dyrektora MGOK zostaje pan Waldemar Walewski.
Listopad - I znów kabaret, tym razem żydowski.

 

Kroniki Domu Kultury
Początek lat 60-tych. Znalazła się grupa ludzi, którzy postanowili zawiązać komitet społeczny, którego zadaniem było stworzenie projektu budowy domu kultury, a następnie sfinalizowanie tego przedsięwzięcia. Projekt ten zyskał poparcie ówczesnych władz i w 1965 roku budynek został oddany do użyteczności publicznej. Być może było to zalecenie partyjne, bez którego w tamtym okresie czasu trudno było cokolwiek zrealizować. Pierwszym kierownikiem ośrodka była Alicja Wiatrak, a już w 1966 rozpoczął działalność amatorski zespół teatralny "Nadnarwianka" prowadzony przez pana Kazimierza Napiórkowskiego, który do dnia dzisiejszego wspominany jest przez mieszkańców jako niezwykły człowiek, z wielką pasją tworzenia. Powstawały koła zainteresowań, zespoły wokalne, instrumentalne, dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz uruchomiono jedyną atrakcję w Różanie kino "Tęcza". Kolejne lata to szeroko rozumiana działalność kulturalna, rozrywkowa, oświatowa, częściowo podyktowana i ukierunkowana przez politykę kraju, a także panujący wówczas ustrój. Dzisiejszy ośrodek kultury to otwarty "dom" dla wszystkich, skupiający dzieci, młodzież, seniorów, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz idący z duchem czasu. Organizowane przez GOUK imprezy plenerowe są znane i przyciągają z roku na rok coraz większą liczbę uczestników. Prowadzona od kilku lat przy GOUK orkiestra dęta zajęła III miejsce na międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych w Reastede w Niemczech. Ośrodek dysponuje własną sceną, nagłośnieniem i zadaszeniem.
Mimo retoryki czasów PRL-u, warto przypomnieć korespondencję "Trybuny Mazowieckiej" z uroczystości otwarcia domu kultury 10 listopada 1965 roku.
(...) "Coraz mocniej biją nasze serca", ktoś tak powiedział podczas uroczystości otwarcia Domu Kultury w Różanie, jednego z kolejnych obiektów, wzniesionych tutaj w czynie społecznym miejscowej ludności. A zaczęło się owe mocniejsze bicie serca zaraz po ustaniu działań wojennych, gdy właśnie tu, w Różanie, zbudowano pierwszą w powiecie szkołę, a wszystko przy olbrzymim trudzie pracy społecznej i wielkiej ofiarności ludzi, którzy przecież żyli w tragicznych warunkach. Jeszcze dzisiaj wielu ludzi mieszka tu źle, a przecież nikt z nich nie skąpi ani złotówki na wspólne cele. W Różanie musi być coraz kulturalniej, piękniej. Na kilka godzin przed uroczystością otwarcia nowego Domu Kultury, pracowali mieszkańcy miasta w czynie społecznym przy budowie rynku, który z cuchnącego targowiska zamienić trzeba w piękny, miejski skwer, pełen zieleni i kwiatów. Podczas zaś samej uroczystości podjęto znów wiele cennych społecznie zobowiązań, jako że Różan w tym dniu inaugurował w powiecie makowskim konkurs pod hasłem: "Książka radzi, uczy, wychowuje". Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizacji i instytucji wojewódzkich z członkami Egzekutywy KW PZPR, redaktorem naczelnym "Trybuny Mazowieckiej", tow. S. Małdrzykiem oraz powiatowych, z I sekretarzem KP PZPR tow. E. Piątkowskim. Zebranych powitał przewodniczący Prezydium MRN w Rózanie, tow. W. Sawicki, a następnie aktu przecięcia wstęgi i otwarcia Domu Kultury dokonał przewodniczący Prezydium PRN w Makowie Maz. tow. Cz. Michalak. W nowo otwartym Domu Kultury otrzymała przestronne pomieszczenia Biblioteka Miejska wraz z czytelnią. Książka w Różanie ma licznych przyjaciół - tutaj ponad 25% ludności korzysta z biblioteki, co złożyło się na duży sukces zajęcia przez Bibliotekę III miejsca we współzawodnictwie na 2-lecie PRL. W nowym budynku jest również duża sala kinowa i ona właśnie zapełniała się licznie przybyłymi mieszkańcami Różana, stanowiąc dobrą zapowiedź realizacji podjętych nowych zobowiązań społecznych w konkursie: "Książka radzi, uczy, wychowuje". Dotychczas w powiecie makowskim do konkursu przystąpiło 39 zespołów indywidualnych, przybyło też ostatnio, z okazji konkursu, ponad 150 prenumeratorów "Trybuny Mazowieckiej". Padają nowe zobowiązania przedstawiciela koła Ligi Kobiet przy GS w Różanie, J. Wasilewska , zgłosiła m.in. przepracowanie 350 godzin przy budowie placu gier i zabaw dziecięcych, zwiększenia prenumeraty "Trybuny Mazowieckiej", większą dbałość o estetykę sklepów i pomieszczeń biurowych GS, a zarazem wezwała do współzawodnictwa w konkursie wszystkie koła LK przy GS w powiecie makowskim. Z kolei kierowniczka Biblioteki Miejskiej J. Kołodziejczyk, zobowiązała się do pozyskania 100 uczestników konkursu czytelniczego, organizowania imprez na tematy konkursowe, wezwała do współzawodnictwa wszystkie biblioteki miejskie i gromadzkie w powiecie. Zaraz też padała odpowiedź z Sali, - wezwanie podejmuje kierowniczka biblioteki w Młynarzach - Kordalowa. Dodajmy, poprzedniego dnia odbyła się narada działaczy kulturalno-oświatowych powiatu makowskiego, na której wezwano powiat pułtuski do współzawodnictwa w konkursie: "Książka radzi, uczy, wychowuje". Tak oto coraz mocniej biją serca mieszkańców Różana, a ich pragnienia sięgają coraz dalej, aby uczynic swoje miasto piękniejszym. Ludzie w Różanie nie mają - wbrew nazwie miasta - drogi różami usłanej. Zasługują przeto na wielkie uznanie i troskliwą pomoc. Na zakończenie imprezy wystąpił rozśpiewany i usmiechnięty zespół "Kulturalnego Autobusiku" - artystów warszawskiej "Estrady", pod kierunkiem Ewy Starczewskiej. Piosenkę, humor i muzykę w wykonaniu Lucyny Arskiej, Zdzisława Salomonowicza i Stefana Zochowskiego zebrani nagrodzili oklaskami, zapraszając artystów do ponownych, jak najszybszych odwiedzin Różana.
(S.N.)
Przedruk z Trybuny Mazowieckiej z 13.11.1965.
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

Koncert Filharmonii Narodowej

Filharm 10

Zapraszamy na koncert z saksofonem w roli głównej. Instrument ten został skonstruowany w XIX wieku przez belgijskiego budowniczego Adolfa Saxa i od jego nazwiska wziął swoją nazwę. Mimo, że korpus saksofonu zbudowany jest z metalu, to zaliczamy go do grupy instrumentów dętych drewnianych. Dlaczego tak jest? – tę zagadkę rozwiążemy wspólnie podczas koncertu. Wielu z nas saksofon kojarzy się z jazzem, a jak mógłby zabrzmieć w interpretacjach muzyki napisanej zanim powstał sam instrument? Postanowiliśmy to sprawdzić, dlatego w naszym programie znajdzie się także repertuar klasyczny, nie zabraknie w nim również przebojów muzyki rozrywkowej, zaaranżowanych na zespół saksofonów. Dzieciom pragniemy zaprezentować członków rodziny saksofonów różniących się wielkością, wyglądem i brzmieniem oraz odkryć niektóre z ich tajemnic.

Więcej…

5 Królowej Bony

5 BONY net

Próba otwarta The OrchestRose

OrchestrRose net

Fot.M.Cachel

 

Animacje

Fot.M.Cachel

Wycieczka do ZOO

Fot.M.Cachel