Allmax
Allmax
Załęska

16 FINAŁ w RÓŻANIE

4056,85 zł, 1 euro, 10 kopiejek, 1 dolar, 80 centów.

13 stycznia w Różanie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!
W niedzielę 13 stycznia ponad 50 wolontariuszy zbierało pieniądze dla dzieci chorych laryngologicznie, również z Różana. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy czuwała Policja i Straż Pożarna.
O godz. 19:30 na Placu Obrońców Różana odbył się pokaz ogniowy, a tuż po nim na "Światełko do nieba".
Na koniec o 20:15 odbył się koncert zespołu Bebet Beat i licytacja pamiątek WOŚP.
 
Wolontariusze:
Martyna Godziebiewska, Ewa Cachel, Karolina Strzemieczna, Michalina Osłowska, Dorota Janyszko, Martyna Chrzanowska, Edyta Łebkowska, Paweł Ponikiewski, Mateusz Gołębiowski, Mateusz Załęski, Joanna Machnowska, Anita Machnowska, Paulina Wasińska, Karolina Wilczewska, Adrian Wilczewski, Olga Dębowska, Paulina Jastrzębska, Milena Podlasin, Joanna Mikołajczewska, Paulina Polak, Marzena Opacka, Katarzyna Więch, Izabela Reszko, Sylwia Budelewska, Marta Oślizło, Izabela Owczarek, Dawid Owczarek, Janusz Rupiński, Małgorzata Jankowska, Anna Augustyniak, Jowita Zylbert, Justyna Bełżycka, Katarzyna Brzózy, Mateusz Kanclerz, Anita Czyżewska, Monika Banaszek, Tobiasz Wróblewski, Przemysław Białobrzewski, Konrad Chodna, Paweł Wilczewski, Piotr Machnowski, Artem Kuyava, Ewa Błońska, Joanna Złotowska, Bogdan Szatanek, Dominik Załęski, Paweł Misierewicz, Tomasz Leszczyński, Dominika Kurlanda, Marta Gutowska, Daria Świderska, Artur Szymański, Adrian Rupiński, Barbara Napiórkowska, Alicja Daszewska, Bartek Mosakowski, Lena Dobrosielska, Aneta Chomot zebrali ogółem 4056,85 zł, 1 euro, 10 kopiejek, 1 dolar, 80 centów.
Wielki dzięki dla wszystkich darczyńców !

Sztab WOŚP tworzyły nauczycielki Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Różanie.
Jolanta Kruszewska - szef sztabu, Jolanta Drwęcka, Małgorzata Załęska, Małgorzata Sławińska, Monika Mosakowska.

Podziękowania dla instytucji: Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, Urzędu Gminy, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Ochrony GROM, Zakładu Energetycznego.

Jeśli o kimś zapomnieliśmy, przepraszamy.
Szef sztabu WOŚP w Różanie Jolanta Kruszewska

Szukaj

Migawki

Spotkanie z podróżnikiem

Centrum Nauki Kopernik

Regulamin wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 15.02.2023 r.


1. CEL WYCIECZKI:

- zapoznanie uczestników wycieczki ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi we Wszechświecie,
- rozwijanie zainteresowań fizyką, astronomią i przyrodą, poznanie historii odkryć wielkich astronomów i fizyków, opis zjawisk astronomicznych zachodzących aktualnie na niebie,
- inspirowanie do obserwacji,
- pogłębienie więzi koleżeńskich, budowanie dobrych relacji w grupie,integracja grupy,
- kształcenie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.


2. TERMIN: 15.02.2023 r.

3. MIEJSCE: Centrum Nauki Kopernik Warszawa

4. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie

5. PLAN WYCIECZKI:

8:00 Zbiórka i wyjazd spod budynku GOUK
10:20 Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (Wystawa+Planetarium)
12:30 Pokaz-Narodziny Ziemi
14:00 Wyżywienie we własnym zakresie (płatna możliwość skorzystania z restauracji w Centrum Kopernika)
15:00 Wyjazd z Warszawy
Powrót do Różana około godz.17:00-tej
6. UCZESTNICTWO:
- wycieczka dla dzieci w wieku 7-15 lat, których Rodzice/Opiekunowie wyrazili zgodę poprzez podpisanie oświadczenia i dokonali wpłaty,
- uczestnictwo w wycieczce płatne w wysokości 70,00 zł,
- Organizator nie zapewnia posiłku,
- liczba uczestników ograniczona (o zapisie na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń).

7. SPRAWY RÓŻNE:

- w sprawach różnych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator,
- uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminu ustalonego przez Organizatora,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione,
- w przypadku zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki.
8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UDZIAŁ W WYCIECZCE.
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:
- posiadania ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Opiekunów lub Kierownika wycieczki,
- ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wycieczki,
- postępowania i zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury osobistej i etyki,
- informowania Opiekuna lub Kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.

W przypadku złamania przez uczestnika regulaminu, natychmiast zostaną o tym powiadomieni Rodzice/Opiekunowie.

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiada Rodzic/Opiekun. Dalsze postępowanie będzie zależało od decyzji Organizatora.

Ferie w GOUK

KINO

31 Finał

Więcej…
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ