Szukaj

Migawki

Spotkanie z podróżnikiem

Centrum Nauki Kopernik

Regulamin wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 15.02.2023 r.


1. CEL WYCIECZKI:

- zapoznanie uczestników wycieczki ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi we Wszechświecie,
- rozwijanie zainteresowań fizyką, astronomią i przyrodą, poznanie historii odkryć wielkich astronomów i fizyków, opis zjawisk astronomicznych zachodzących aktualnie na niebie,
- inspirowanie do obserwacji,
- pogłębienie więzi koleżeńskich, budowanie dobrych relacji w grupie,integracja grupy,
- kształcenie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.


2. TERMIN: 15.02.2023 r.

3. MIEJSCE: Centrum Nauki Kopernik Warszawa

4. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie

5. PLAN WYCIECZKI:

8:00 Zbiórka i wyjazd spod budynku GOUK
10:20 Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (Wystawa+Planetarium)
12:30 Pokaz-Narodziny Ziemi
14:00 Wyżywienie we własnym zakresie (płatna możliwość skorzystania z restauracji w Centrum Kopernika)
15:00 Wyjazd z Warszawy
Powrót do Różana około godz.17:00-tej
6. UCZESTNICTWO:
- wycieczka dla dzieci w wieku 7-15 lat, których Rodzice/Opiekunowie wyrazili zgodę poprzez podpisanie oświadczenia i dokonali wpłaty,
- uczestnictwo w wycieczce płatne w wysokości 70,00 zł,
- Organizator nie zapewnia posiłku,
- liczba uczestników ograniczona (o zapisie na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń).

7. SPRAWY RÓŻNE:

- w sprawach różnych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator,
- uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminu ustalonego przez Organizatora,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione,
- w przypadku zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki.
8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UDZIAŁ W WYCIECZCE.
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:
- posiadania ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Opiekunów lub Kierownika wycieczki,
- ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wycieczki,
- postępowania i zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury osobistej i etyki,
- informowania Opiekuna lub Kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.

W przypadku złamania przez uczestnika regulaminu, natychmiast zostaną o tym powiadomieni Rodzice/Opiekunowie.

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiada Rodzic/Opiekun. Dalsze postępowanie będzie zależało od decyzji Organizatora.

Ferie w GOUK

KINO

31 Finał

Więcej…
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ