OGÓLNE PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W RÓŻANIE
W CZASIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-Co V-2

§ 1

Przebywanie osób na terenie GOUK jest równoważne z akceptacją procedur i wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie.

§ 2

Cel wdrażania procedur:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie oraz odbiorców.

§ 3

Zalecenia dla osób przychodzących do GOUK
1. Udział osób przychodzących do GOUK jest dopuszczalny, jeśli spełnione są poniższe warunki:
a) Do GOUK mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe i nie objęte kwarantanną.
b) Bliscy z otoczenia osoby, która przychodzi do GOUK nie przebywają na kwarantannie.
c) Obowiązek zakrywania ust i nosa – założenie maseczki (osoby powinny mieć wlasne maseczki ochronne).
d) Dezynfekcja rąk przy wejściu do GOUK.
e) Zachowanie wymaganego dystansu na sali widowiskowej według wytycznych.
2. Osoby przychodzące do GOUK powinni przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach:
• prawidłowej dezynfekcji rąk,
• prawidłowego mycia dłoni,
• prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych,
• prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek.
4. Osoby przychodzące do GOUK na koncerty/sense filmowe zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonego limitu osób przebywających w tym samym czasie w danym pomieszczeniu (informacja przy wejściu do każdego pomieszczenia).
5. Starać się, by nie dotykać dłońmi okolic twarzy, ust, nosa i oczu.
6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
7. Szatnia GOUK jest wyłączona z użytku.
8. Podanie danych kontaktowych (np. w trakcie zakupu biletu) poprzez wypełnienie formularza dostępnego w siedzibie GOUK. Dane zbierane będą w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną oraz ewentualnego przekazania danych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

§ 4

Ograniczenie liczby widzów w sali widowiskowej GOUK w Różanie
1. GOUK w Różanie udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali widowiskowo-kinowej (72 z 144 miejsc) – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
2. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami dotyczy:
a) Widza, który uczestniczy w seansie z dzieckiem poniżej 13 roku życia.
b) Widza, który uczestniczy w koncercie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
c) Osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 5

Zasady dla osób korzystających z zajęć stałych GOUK w Różanie
Osoby przychodzące do GOUK na zajęcia powinni wyrazić zgodę na poddanie się mierzeniu temperatury ciała przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi zasadami:
• wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do zajęć,
• zgoda jest wyrażana przez poddanie się czynności mierzenia temperatury,
• dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza, - mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia lub upoważniony w tym zakresie pracownik GOUK w Różanie,
• mierzenie temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym, wyniki mierzenia nigdzie nie są notowane, rejestrowane ani zapisywane (ani w formie tradycyjnej-papierowej ani elektronicznej),
• informacja, że osoba ma podwyższoną temperaturę przekazywana jest w sposób jak najbardziej dyskretny bezpośrednio i tylko tej osobie,
• osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w zajęciach, - w każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
• Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.
• Wietrzenie sal po każdorazowych zajęciach.
• Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.
• Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.

§ 6

Zasady związane z utrzymaniem czystości i higieny w pomieszczeniach GOUK
1. Dezynfekowanie przestrzeni roboczej i powierzchni dotykowych oraz używanego sprzętu (podłogi, blaty, krzesła, klamki, poręcze, itp.).
2. Dezynfekcja sali widowiskowej.
3. Dostępność środków do mycia i dezynfekcji rak w odpowiedniej ilości na ternie GOUK – holi, toalet.

§ 7

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
W przypadku wystąpienia u pracownika lub widza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć od innych osób lub poprosić by jak najszybciej indywidualnym transportem udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.

Szukaj

Migawki

32 Finał

Koncert rockowy

Fot.M.Cachel

Mikołajki

Koncert z okazji 10 listopada

korzuszek

Fot.M.Cachel

Wystawa plakatów Leszka Żebrowskiego

Wystawa czynna w godz. 9-19 od poniedziałku do piątku.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej…
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ