1970

Marzec - Gromadzkie eliminacje turnieju „Włodzimierz Lenin”.
Październik - Zmiana na stanowisku dyrektora – tym razem na dyrektora powołana została pani Zofia Fronczak.
Grudzień - Przy bibliotece rozpoczyna działalnośc dziecięcy zespół „Balbinki”.

1971

Maj - Wystawa rzeźb Stanisława Morki z Makowa Maz. Przegląd zespołów teatralnych.

1972

Czerwiec - Zofia Fronczak rezygnuje z pracy w DK.
Lipiec - Na stanowisko dyrektora zatrudniony zostaje Ryszard Sieczkowski, absolwent studium K.O. w Ciechanowie.
Sierpień - Spotkanie z Emilem Karewiczem (Brunnerem z serialu „Stawka większa niż życie”).
Wrzesień - Ponowna zmiana na stanowisku dyrektora. Po odejściu pana Sieczkowskiego, dyrektorem placówki zostaje pani Irena Wilczewska.
Październik - Spotkanie z Barbarą Marszelówną, aktorką scen warszawskich.
Grudzień - Spotkanie z Ryszardem Badowskim z „Klubu Sześciu Kontynentów” Telewizji Polskiej.

1973

Styczeń - Dom Kultury został przemianowany na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Luty - Narada działaczy kulturalno-oświatowych powiatu makowskiego.
Marzec - Eliminacje powiatowe konkursu piosenki żołnierskiej.

1974

Kwiecień - Wystawa rzeźb W. Lenartowicza. „Podlasie w okupacji”
Maj - Finał międzygminnego konkursu czytelniczego „Wkład Polaków do nauki i kultury Polski i świata’.
Czerwiec - Pani Irena Wilczewska składa rezygnację z pracy.
Wrzesień - Nowym dyrektorem placówki zostaje pani Maria Lipka.
Październik - Spotkanie z Tomaszem Hopferem, znanym komentatorem sportowym TP. Rozpoczyna działalność Klub Seniora „Wrzos”.

1975

Styczeń - Spotkanie z Andrzejem Kozerą, spikerem TP.
Kwiecień - Występy laureatów konkursu piosenki radzieckiej. Eliminacje powiatowe konkursu piosenki żołnierskiej i partyzanckiej.
Czerwiec - Na spotkanie do Różana przyjeżdża kapitan Kloss czyli Stanisław Mikulski.
Październik - Występuje zespół Czerwono-Czarni.

1976

Luty - Przy MGOK rozpoczyna działalność teatrzyk kukiełkowy prowadzony przez Wacławę i Antoniego Częścików.

1977

Marzec - Do Różana zjeżdżają „Andrusy krakowskie”.

1978

Luty - Występy gdańskiej kapeli Dominika.
Maj - W ramach obchodów 600 lecia Różana zorganizowano imprezę pt. „Niedziela różańska”
Październik - Z gościnnymi występami dotarała do Różana „Kapela Czerniakowska”.

1979

Wrzesień - Po odejściu w czerwcu pani Lipki dyrektorem zostaje Danuta Kowalczyk. Występy cygańskiego zespołu pieśni i tańca „Nowa Roma”.
Październik - Wojewódzka inauguracja roku oświaty zdrowotnej.

Kroniki Domu Kultury
Początek lat 60-tych. Znalazła się grupa ludzi, którzy postanowili zawiązać komitet społeczny, którego zadaniem było stworzenie projektu budowy domu kultury, a następnie sfinalizowanie tego przedsięwzięcia. Projekt ten zyskał poparcie ówczesnych władz i w 1965 roku budynek został oddany do użyteczności publicznej. Być może było to zalecenie partyjne, bez którego w tamtym okresie czasu trudno było cokolwiek zrealizować. Pierwszym kierownikiem ośrodka była Alicja Wiatrak, a już w 1966 rozpoczął działalność amatorski zespół teatralny "Nadnarwianka" prowadzony przez pana Kazimierza Napiórkowskiego, który do dnia dzisiejszego wspominany jest przez mieszkańców jako niezwykły człowiek, z wielką pasją tworzenia. Powstawały koła zainteresowań, zespoły wokalne, instrumentalne, dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz uruchomiono jedyną atrakcję w Różanie kino "Tęcza". Kolejne lata to szeroko rozumiana działalność kulturalna, rozrywkowa, oświatowa, częściowo podyktowana i ukierunkowana przez politykę kraju, a także panujący wówczas ustrój. Dzisiejszy ośrodek kultury to otwarty "dom" dla wszystkich, skupiający dzieci, młodzież, seniorów, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz idący z duchem czasu. Organizowane przez GOUK imprezy plenerowe są znane i przyciągają z roku na rok coraz większą liczbę uczestników. Prowadzona od kilku lat przy GOUK orkiestra dęta zajęła III miejsce na międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych w Reastede w Niemczech. Ośrodek dysponuje własną sceną, nagłośnieniem i zadaszeniem.
Mimo retoryki czasów PRL-u, warto przypomnieć korespondencję "Trybuny Mazowieckiej" z uroczystości otwarcia domu kultury 10 listopada 1965 roku.
(...) "Coraz mocniej biją nasze serca", ktoś tak powiedział podczas uroczystości otwarcia Domu Kultury w Różanie, jednego z kolejnych obiektów, wzniesionych tutaj w czynie społecznym miejscowej ludności. A zaczęło się owe mocniejsze bicie serca zaraz po ustaniu działań wojennych, gdy właśnie tu, w Różanie, zbudowano pierwszą w powiecie szkołę, a wszystko przy olbrzymim trudzie pracy społecznej i wielkiej ofiarności ludzi, którzy przecież żyli w tragicznych warunkach. Jeszcze dzisiaj wielu ludzi mieszka tu źle, a przecież nikt z nich nie skąpi ani złotówki na wspólne cele. W Różanie musi być coraz kulturalniej, piękniej. Na kilka godzin przed uroczystością otwarcia nowego Domu Kultury, pracowali mieszkańcy miasta w czynie społecznym przy budowie rynku, który z cuchnącego targowiska zamienić trzeba w piękny, miejski skwer, pełen zieleni i kwiatów. Podczas zaś samej uroczystości podjęto znów wiele cennych społecznie zobowiązań, jako że Różan w tym dniu inaugurował w powiecie makowskim konkurs pod hasłem: "Książka radzi, uczy, wychowuje". Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizacji i instytucji wojewódzkich z członkami Egzekutywy KW PZPR, redaktorem naczelnym "Trybuny Mazowieckiej", tow. S. Małdrzykiem oraz powiatowych, z I sekretarzem KP PZPR tow. E. Piątkowskim. Zebranych powitał przewodniczący Prezydium MRN w Rózanie, tow. W. Sawicki, a następnie aktu przecięcia wstęgi i otwarcia Domu Kultury dokonał przewodniczący Prezydium PRN w Makowie Maz. tow. Cz. Michalak. W nowo otwartym Domu Kultury otrzymała przestronne pomieszczenia Biblioteka Miejska wraz z czytelnią. Książka w Różanie ma licznych przyjaciół - tutaj ponad 25% ludności korzysta z biblioteki, co złożyło się na duży sukces zajęcia przez Bibliotekę III miejsca we współzawodnictwie na 2-lecie PRL. W nowym budynku jest również duża sala kinowa i ona właśnie zapełniała się licznie przybyłymi mieszkańcami Różana, stanowiąc dobrą zapowiedź realizacji podjętych nowych zobowiązań społecznych w konkursie: "Książka radzi, uczy, wychowuje". Dotychczas w powiecie makowskim do konkursu przystąpiło 39 zespołów indywidualnych, przybyło też ostatnio, z okazji konkursu, ponad 150 prenumeratorów "Trybuny Mazowieckiej". Padają nowe zobowiązania przedstawiciela koła Ligi Kobiet przy GS w Różanie, J. Wasilewska , zgłosiła m.in. przepracowanie 350 godzin przy budowie placu gier i zabaw dziecięcych, zwiększenia prenumeraty "Trybuny Mazowieckiej", większą dbałość o estetykę sklepów i pomieszczeń biurowych GS, a zarazem wezwała do współzawodnictwa w konkursie wszystkie koła LK przy GS w powiecie makowskim. Z kolei kierowniczka Biblioteki Miejskiej J. Kołodziejczyk, zobowiązała się do pozyskania 100 uczestników konkursu czytelniczego, organizowania imprez na tematy konkursowe, wezwała do współzawodnictwa wszystkie biblioteki miejskie i gromadzkie w powiecie. Zaraz też padała odpowiedź z Sali, - wezwanie podejmuje kierowniczka biblioteki w Młynarzach - Kordalowa. Dodajmy, poprzedniego dnia odbyła się narada działaczy kulturalno-oświatowych powiatu makowskiego, na której wezwano powiat pułtuski do współzawodnictwa w konkursie: "Książka radzi, uczy, wychowuje". Tak oto coraz mocniej biją serca mieszkańców Różana, a ich pragnienia sięgają coraz dalej, aby uczynic swoje miasto piękniejszym. Ludzie w Różanie nie mają - wbrew nazwie miasta - drogi różami usłanej. Zasługują przeto na wielkie uznanie i troskliwą pomoc. Na zakończenie imprezy wystąpił rozśpiewany i usmiechnięty zespół "Kulturalnego Autobusiku" - artystów warszawskiej "Estrady", pod kierunkiem Ewy Starczewskiej. Piosenkę, humor i muzykę w wykonaniu Lucyny Arskiej, Zdzisława Salomonowicza i Stefana Zochowskiego zebrani nagrodzili oklaskami, zapraszając artystów do ponownych, jak najszybszych odwiedzin Różana.
(S.N.)
Przedruk z Trybuny Mazowieckiej z 13.11.1965.
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

Koncert Filharmonii Narodowej

Filharm 10

Zapraszamy na koncert z saksofonem w roli głównej. Instrument ten został skonstruowany w XIX wieku przez belgijskiego budowniczego Adolfa Saxa i od jego nazwiska wziął swoją nazwę. Mimo, że korpus saksofonu zbudowany jest z metalu, to zaliczamy go do grupy instrumentów dętych drewnianych. Dlaczego tak jest? – tę zagadkę rozwiążemy wspólnie podczas koncertu. Wielu z nas saksofon kojarzy się z jazzem, a jak mógłby zabrzmieć w interpretacjach muzyki napisanej zanim powstał sam instrument? Postanowiliśmy to sprawdzić, dlatego w naszym programie znajdzie się także repertuar klasyczny, nie zabraknie w nim również przebojów muzyki rozrywkowej, zaaranżowanych na zespół saksofonów. Dzieciom pragniemy zaprezentować członków rodziny saksofonów różniących się wielkością, wyglądem i brzmieniem oraz odkryć niektóre z ich tajemnic.

Więcej…

5 Królowej Bony

5 BONY net

Próba otwarta The OrchestRose

OrchestrRose net

Fot.M.Cachel

 

Animacje

Fot.M.Cachel

Wycieczka do ZOO

Fot.M.Cachel