Wyniki konkursu plastycznego „WIELKANOCNE STROIKI I PISANKI”

Dzień dobry! :)
W dniu 26.03.2021 zakończył się termin zgłaszania prac do konkursu organizowanego przez GOUK w Różanie.
Zgłoszono 21 prac, które wywarły na nas ogromne wrażenie. Każda praca jest piękna i wyjątkowa.
Zdania były podzielone, wybór był ciężki, jednak decyzja została podjęta. Oto wyniki w dwóch kategoriach wiekowych.

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I-III
1 miejsce - Gabriela Wilczewska
2 miejsce - Florentyna Kosmala
3 miejsce - Kamil Załęski

Dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VIII)
1 miejsce - Zuzanna Sielska
2 miejsce - Alicja Murzyn
3 miejsce - Julia Klusek

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu za piękne prace.
Wszyscy jesteście mega zdolni i utalentowani.  
Wszyscy zasłużyliście na nagrody :)
Zapraszamy laureatów po odbiór nagród rzeczowych oraz pozostałych uczestników po odbiór słodkich nagród pocieszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 do GOUK w Różanie.

Wesołych świąt! :)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WIELKANOCNE STROIKI I PISANKI”

I. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie, zwany dalej "Organizatorem".
2. Konkurs ma charakter lokalny i ogranicza się do uczestników z terenu Gminy Różan.

II. CEL KONKURSU
– Ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji kulturowych Świąt Wielkanocnych;
– Pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży;
– Rozwijanie zdolności manualnych;
– Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

III. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest dowolna ozdoba wielkanocna: Pisanka, Stroik, Palma.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe:
- Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I-III
- Dzieci w wieku szkolnym - klasy IV-VIII
2. Wszystkie prace konkursowe należy dostarczyć w godzinach od 08:00 do 16:00 do budynku GOUK w Różanie (kawiarenka) do 26.03.2021 r. Praca konkursowa powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, wiek, numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego.
3. Prace po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace konkursowe. Ocenie podlegać będą:
- Estetyka wykonania pracy,
- Oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,
- Stopień trudności wybranej techniki plastycznej.
3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gouk.pl oraz Fanpage na Facebook.

V. NAGRODY
Organizator przewiduje 3 nagrody główne w danej kategorii wiekowej. O wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu.
4. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej.
5. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystywania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 
ZAPRASZAMY!

Szukaj

Migawki

32 Finał

Koncert rockowy

Fot.M.Cachel

Mikołajki

Koncert z okazji 10 listopada

korzuszek

Fot.M.Cachel

Wystawa plakatów Leszka Żebrowskiego

Wystawa czynna w godz. 9-19 od poniedziałku do piątku.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej…
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ