REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO
IX Edycji Konkursu Wokalnego
"Śpiewanie w Różanie 2024”

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie (ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan).
II. Cele konkursu:
1. Popularyzacja amatorskiego śpiewania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów lub własnych utworów oraz sprawdzenia siebie.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
4. Promowanie młodych talentów.
III. Uczestnicy:
1. Soliści - amatorzy w wieku powyżej 8 lat.
2. Podział na dwie kategorie wiekowe.
I – dzieci w wieku 8-15 lat,
II – młodzież i osoby dorosłe.
3. Liczba uczestników ograniczona.
4. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 osób, które dostarczą/nadeślą, poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z podkładem muzycznym (audio lub mp3) do 15 lipca 2024. Decyduje kolejność zgłoszeń.
IV. Termin:
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego dla publiczności koncertu w dniu 20 lipca 2024 roku.
2. Konkurs będzie trwał w godzinach 16.30 – 18.30.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 21 lipca 2024 r. o godz. 21.00. O godzinie 21.30 wystąpią laureaci 3 pierwszych miejsc konkursu tuż przed koncertem gwiazdy wieczoru.
V. Miejsce:
06-230 Różan, ul. Królowej Bony, Targowisko Miejskie w Różanie.
VI. Jury:
Jury 3-osobowe zostanie powołane przez dyrektora GOUK w Różanie.
VII. Nagrody:
Nagrody pieniężne:
Pierwsze miejsce - 500 zł. Drugie miejsce - 400 zł. Trzecie miejsce - 300 zł.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe.
VIII. Warunki udziału:
1. Formuła konkursu jest otwarta. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni soliści – amatorzy.
2. Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, disco, melodie tradycyjne, śpiewane w języku polskim, jak i w językach obcych itp.).
3. Uczestnik śpiewa z podkładem muzycznym w formacie MP3, dostarczonym do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym lub własnym akompaniamentem. Organizatorzy zapewniają dla uczestników nagłośnienie i niezbędny sprzęt techniczny potrzebny do przeprowadzenia konkursu.
4. Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jeden, wcześniej zgłoszony utwór/piosenkę.
5. Kolejność występów poszczególnych uczestników zostanie podana do ich informacji na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu, w dniu jego trwania. Przybycie uczestnika na miejsce konkursu powinno się odbyć najpóźniej do godziny 16.00.
6. Warunkiem otrzymania nagrody za zajęte miejsce, jest obecność na oficjalnym ogłoszeniu wyników w dniu 21 lipca 2024 o godzinie 21.00, na miejscu imprezy. 7. Jury Konkursu będzie oceniało intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania, oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury pracuje w oparciu o ilość punktów (od 1 do 10), która po zsumowaniu ocen członków Jury wskaże laureatów. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.
8. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na: nagranie, odtwarzanie, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na jakichkolwiek nośnikach w czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie trwania konkursu oraz koncertów towarzyszących.
9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.gouk.pl (dostępny tu) wraz z nadesłanym podkładem muzycznym w formie cyfrowej, który zostanie wykorzystany w trakcie trwania konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lipca 2024 roku, osobiście w siedzibie GOUK w Różanie (06-230 Różan, ul. A. Mickiewicza 5) oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0 29) 766 90 42.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, bądź odstępstwa od niektórych jego zapisów.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w dowolnym momencie z powodów i czynników niezależnych od Organizatora.