Kreatywne wakacje - dofinansowanie z Fundacji Tesco w ramach IV edycji programu Decydujesz, pomagamy w kwocie 5 000 zł W ramach projektu zostały zorganizowane 2-tygodniowe zajęcia świetlicowe, które odbyły się w terminie 7-17.08.2018 r. na terenie dwóch sołectw Dzbądz i Szygi (po 4 dni w każdej miejscowości). Podczas spotkań przeprowadzono animacje i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia decoupage i 2 spotkania integracyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Założeniem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację wakacyjnych zajęć świetlicowych w dwóch sołectwach Dzbądz i Szygi. Chcieliśmy uatrakcyjnić czas wolny dzieciom, wspomóc je w budowaniu relacji, zachęcić do aktywności, a dorosłych mieszkańców pobudzić do integracji i zaangażowania na rzecz swojej miejscowości.