RÓŻAN oczami MŁODYCH - selfie z mojego miasta

Celem projektu jest rozwinięcie przez młodych umiejętności społecznych, podniesienie przez młodzież poczucia własnej wartości oraz zainteresowania się lokalnym środowiskiem poprzez rozwinięcie pasji fotograficznych. Poprzez udział w projekcie młodzi udoskonalą zdolności do świadomego sterowania własnym zachowaniem dla osiągania pożądanych celów w relacjach z innymi - zarówno w relacjach osobistych jak i zawodowych. Dzięki zdobytym umiejętnościom nauczą się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnym życiu. Wiodącym tematem projektu jest robienie zdjęć - spojrzenie na miasto okiem młodego człowieka pod kierunkiem specjalisty od fotografii prowadzącego warsztaty fotograficzne. Osią przewodnią projektu jest fotografia. Podczas zajęć młodzi nauczą się robienia zdjęć, selekcji i obróbki materiału. Dzięki temu dokonają wyboru najciekawszych zdjęć, które zaprezentowane zostaną podczas Festiwalu Młodych i wydrukowane będą w formie pocztówek. Wykonane pocztówki ze zdjęć będą trwałą pamiątką zrealizowanego projektu. Młodzi zorganizują Festiwal Młodych, wymyślą logo grupy realizującej projekt oraz zaprojektują koszulki dla uczestników. Podczas festiwalu grupa projektowa przygotuje atrakcje dla rodzin, m.in. konkursy, gry, zabawy, festiwal baniek i festiwal kolorów. O formie festiwalu i sposobie jego organizacji zadecyduje młodzież, która pozyska także partnerów do jego realizacji. Młodzież zorganizuje wizytę studyjną do wybranej przez siebie miejscowości, w której młodzi aktywnie działają na rzecz swojej społeczności. Grupa będzie miała możliwość wymiany informacji pomiędzy sobą a także zainspirują się do nowych działań. Młodzież będzie pracować w grupie, dzięki czemu nauczy się zasad współpracy i komunikacji. Czas realizacji od 1 lutego do 01 sierpnia 2019 r. Bezpośrednimi uczestnikami projektu jest grupa 14 osób w wieku od 13 do 17 lat zamieszkująca gminę Różan (w tym 7 osób z poprzedniej edycji projektu Równać Szanse. Dodatkowo młodzież ta dokonała sama rekrutacji pozostałych członków wśród swoich kolegów, koleżanek) Projekt finansowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2018”.