INICJATYWY LOKALNE JUŻ WYBRANE!

W dniu 18 czerwca br. w GOUK w Różanie odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej nabór inicjatyw lokalnych w gminie Różan w ramach programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2024 "Akcja Od-Nowa". Razem z Komisją Oceniającą, w skład której wchodzili: p. Aneta Majak - animator NCK, p. Karol Wittels - przedstawieciel zespołu badawczego, p. Marzena Cachel - koordynator projektu, swoją opinię i ocenę mogli też wyrazić wnioskodawcy, z zastrzeżeniem udziału w ocenie własnego projektu. W regulaminowym terminie wpłynęło 8 wniosków. Zgodnie z regulaminem dofinansowanie mogło otrzymać do 7 inicjatyw.

Komisja zapoznała się ze wszystkimi inicjatywami lokalnymi, które wpłynęły do GOUK w Różanie. W trakcie wspólnej dyskusji i zgody wszystkich stron na pewne ustępstwa i modyfikacje, a także w niektórych przypadkach usunięcie części kosztów 7 inicjatyw otrzyma dofinansowanie na realizację swoich kulturalnych marzeń. Koordynatorzy zobligowani zostali do wspólnego opracowania formy realizacji projektów we współpracy z GOUK w Różanie. Inicjatywy lokalne zostały zgłoszone przez osoby w różnym wieku i wszystkie działania skierowane są do szerokiego grona odbiorców budujące partnerstwa lokalne, wychodzące również z kulturą poza siedzibę budynku ośrodka kultury.

Wybrane wydarzenia kulturalne ruszają już od 1 sierpnia, są nimi:

1. Robotyka - konstrukcja od "0" - Ewa Brant

2. Gry bez prądu - Marcin Cachel, Daniel Szczesny, Jarosław Trojanowski

3. Teatr i Muzyka to nasza taktyka - gry i zabawy mocno niewirtualne - Magdalena Napiórkowska

4. Senioralna potańcówka - Agnieszka Napiórkowska

5. Active Day - integracja mieszkańców wsi Podborze - Katarzyna Napiórkowska, Agnieszka Łebkowska

6. Chodź pomaluj Różan - Radosław Obrębski

7. Magia teatru - Anna Samsel

Ścieżkami historii lokalnej - Marta Żerańska - brak dofinansowania.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom naboru. Życzymy owocnej pracy w realizacji Waszych pomysłów. My już nie możemy się doczekać. Trzymamy kciuki.

 

Do pobrania:

- REKOMENDACJE Z DIAGNOZY

- REGULAMIN NABORU

- WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI

- WNIOSEK WZORCOWY

- UMOWA

- SPRAWOZDANIE

Planowany termin posiedzenia komisji w dniu 18 czerwca br.

DOM KULTURY+
INICJATYWY LOKALNE 2024 - „AKCJA OD - NOWA”!

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie został beneficjentem Programu Dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2024.

Projekt będzie realizowany na terenie miasta i gminy i obejmuje dwa etapy:

diagnozę potrzeb kulturowych mieszkańców - podjęliśmy współpracę z fundacją badawczą, która wspólnie z GOUK przeprowadzi takie badanie zakończone opracowaniem diagnozy społecznej potrzeb mieszkańców. W badaniu w szczególności interesują nas dwie grupy społeczne - młodzież oraz dorośli.
po przeprowadzeniu diagnozy zostanie ogłoszony nabór dla mieszkańców na własne inicjatywy lokalne. Grupy mieszkańców oraz osoby fizyczne będą mogły zgłaszać własne pomysły na działania kulturowe w naszej gminie. Do wyboru inicjatyw zostanie powołana komisja, która oceni je pod kątem zgodności z regulaminem i założonymi celami i wyłoni ciekawe, innowacyjne pomysły. Wybrane inicjatywy zostaną następnie zrealizowane przez GOUK wspólnie z grupami inicjatywnymi z wykorzystaniem otrzymanego dofinansowania.
 


Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania diagnozy, którą wraz z nami wykonuje Fundacja Obserwatorium. Na początek przebadani zostali pracownicy GOUK, grupa seniorów i młodzieży a wkrótce odbywać się będą spotkania, ankiety, warsztaty badawcze i rozpytki wśród mieszkańców. Planowany termin przedstawienia diagnozy to przełom maja i czerwca. Wtedy też zostanie ogłoszony nabór dla mieszkańców na inicjatywy lokalne.

Zachęcamy do udziału zarówno w badaniach, jak i do przedstawiania własnych pomysłów na działania kulturowe w naszym mieście i w gminie. Naszym głównym celem jest zdiagnozowanie potencjału i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie działalności kulturalnej, zwłaszcza osób i grup dotychczas nieuczestniczących w tej działalności, co pomoże usprawnić działalność GOUK i wzmocnić jego rolę jako miejsca otwartego i wspólnego dla wszystkich mieszkańców. Punktem wyjścia będzie lepsze poznanie mieszkańców, ich działalności kulturotwórczej i potencjału i powiązanie jej z przestrzenią gminy Różan.

Poprzez realizację projektu GOUK zamierza:

- wzmocnić rolę domu kultury jako miejsca otwartego i dostępnego dla wszystkich mieszkańców,
- dotrzeć do osób dotychczas nieobecnych w życiu kulturalnym Gminy,
- nawiązać współpracę z osobami, grupami nieformalnymi, z którymi GOUK dotychczas nie współpracowało lub współpraca była znikoma,
- zbadać i rozpoznać potrzeby kulturalne mieszkańców,
- animować i wspierać oddolne inicjatywy kulturotwórcze mieszkańców,
- odkrywać i rozwijać talenty oraz potencjał kulturowy w lokalnym społeczeństwie,
- zagospodarować przestrzeń publiczną poprzez zainicjowanie w niej nowatorskich działań kulturalnych,
- odkrywać i pobudzać aktywność społeczną,
- umożliwiać udział w życiu kulturalnym miasta osobom dotychczas nieobecnym,
- wprowadzać nowe praktyki w działalności GOUK, w jej zarządzaniu oraz usprawnić jej funkcjonowanie,
- zwiększać świadomość mieszkańców na temat posiadanych zasobów i możliwości realizacji oddolnych inicjatyw
- tworzyć więzi społeczne poprzez wspólne działania,
- promocja szeroko pojętej kultury i jej roli w lokalnym społeczeństwie, promocja działalności kulturalnej GOUK,
- animować współpracę pomiędzy aktywnymi osobami, grupami, organizacjami.
Wszelkie aktualności dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie FB Gouk Rozan - zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych działań.

 


Link do ankiety: https://forms.gle/ZjDgMZYugexYdP7K7

Wersję papierową ankiety można wypełnić w GOUK, Zespole Szkół, Gminnej Bibliotece Publicznej, Urzędzie Gminy w Różanie