Wyjazd uczestników koła teatralnego do Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku na spektakl Teatru Mazowieckiego pt. "Boże Mój" w ramach projektu Qlturalnie Prosze finansowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2017”.