Harmonogram zajęć stałych w sezonie kulturalnym 2019/2020

 


Poniedziałek
Koło wokalne z elementami rytmiki - Tomasz Grześkowicz
15:30 - 16:00 - dzieci, młodzież
Nauka gry na instrumentach (klawiszowe) - Tomasz Grześkowicz
16:00 - 18:00 - dzieci, młodzież, dorośli
Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
18:00 - 20:00 - dzieci, młodzież, dorośli
J. angielski Early Stage


Wtorek
GRUPA WSPARCIA
16:00 – 19:00
J. angielski Early Stage

Zajęcia  teatralne Qlturalnie Proszę - Małgorzata Sawicka
15:30 - 16:30 - klasy I-IV
16:30 - 17:30 - klasy V-VI
17:30 - 18.30 - klasy VII-VIII
Nauka gry na instrumentach (klawiszowe) - Tomasz Grześkowicz
16:00 - 21:00 - dzieci, młodzież, dorośli
Koło wokalne - dorośli - Michał Waśkiewicz
19:00 - 21:00
Nordic walking - Rafał Pielach
17:30
MALI ODKRYWCY
14:10 - 15:10 - dzieci 7-9 lat
15:30 - 16:30 - dzieci 4-6 lat

Środa
GRUPY ZABAWOWE - Iwona Murzyn
11:00 - 12:30
Nauka gry na gitarze - Jarosław Ptak
14:00 - 20:00 - dzieci, młodzież, dorośli

Art.- deco - Iwona Murzyn
15:00 - 16:00 - dzieci 6 – 9 lat

J. angielski Early Stage


Czwartek
Taniec - Renata Jadkowska
16:30 - 17:30 - dzieci 4-7 lat
17:30 - 18:30 - dzieci 8-11 lat
18:30 - 19:30 - dzieci od 12 lat
19:30 - 20:30 - Zumba (dla dorosłych)
Podstawy obsługi komputera (dla dorosłych) - Marzena Cachel
13:40 - 14:40
J. angielski Early Stage

Nordic walking - Rafał Pielach
17:30

Klub Miłośników Fantastyki (młodzież, dorośli) - Marcin Cachel
18:00 - 21:00


Piątek
Plastyka - Hanna Łozińska-Rybacka
15:30 - 16:15 – przedszkole
16:20 - 17:20 – klasy I-III
17:20 - 18:20 - klasy IV-VIII

Zespół Muzyczny - Tomasz Grześkowicz
18:30 - 20:30

Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:00 - 18:30 - dzieci, młodzież, dorośli


UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie.

Regulamin zajęć organizowanych przez GOUK w Różanie

 1. Zajęcia w GOUK w Różanie odbywają się według ustalonego grafiku. W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odwołanie lub przeniesienie zajęć na inny termin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu lub przeniesienia uczestników w obrębie grup.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
 4. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęcia.
 5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych.
 6. Rodzic oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez GOUK w Różanie.
 7. Uczestnicy mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z okryciem w szatni.
 8. Rodzice podczas zajęć pozostają w holu (z wyjątkiem zajęć pokazowych).
 9. Dzieci, które będą miały odnotowaną niską frekwencję będą skreślone z listy uczestników.
 10. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka w terminie 24 godzinnym przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie zgłoszenia naliczana będzie opłata: zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach – 30 zł, pozostałe zajęcia – 10 zł.
 11. W razie problemów wychowawczych – prowadzący zajęcia kontaktuje się z rodzicem i prosi o zabranie dziecka z zajęć. Uczestnicy nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostaną skreśleni z listy uczestników zajęć.
 12. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków (słodyczy) w trakcie zajęć. Śmietnik znajduje się w holu – uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku w budynku GOUK.
 13. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez prowadzącego dotyczących występów i pokazów.
 14. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach GOUK.
 15. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 16. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia należącego do GOUK w Różanie odpowiada materialnie sprawca, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun.
 17. GOUK w Różanie zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunku zgodnie ze statutową działalnością GOUK w Różanie.
 18. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GOUK w Różanie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Dokumenty do pobrania

*****************************

OPŁATA ZA ZAJĘCIA
* DOTYCZY OSÓB NIEZAMELDOWANYCH W GMINIE RÓŻAN
 • Koło plastyczne (60min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne z elementami rytmiki (30 min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne (60 min.) - 12 zł*
 • Grupy zabawowe (90 min.) - 20 zł miesięcznie*
 • Grupy zabawowe (90 min.) - 10 zl
 • Nauka gry na instr. (klawiszowe, gitarze, perkusja - 30min.) - 25 zł*
 • Nauka gry na instr. dętych (30min.) - 35 zł*
 • Teatr Qlturalnie Proszę (60 min.) - 12 zł*
 • Mali Odkrywcy (60 min.) - 12 zł*
 • Podstawy obsługi komputera (60 min.) - 12 zł*
 • Zajęcia ArtDeco (60 min.) - 12 zł*

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

Koncert Filharmonii Narodowej

Filharm 10

Zapraszamy na koncert z saksofonem w roli głównej. Instrument ten został skonstruowany w XIX wieku przez belgijskiego budowniczego Adolfa Saxa i od jego nazwiska wziął swoją nazwę. Mimo, że korpus saksofonu zbudowany jest z metalu, to zaliczamy go do grupy instrumentów dętych drewnianych. Dlaczego tak jest? – tę zagadkę rozwiążemy wspólnie podczas koncertu. Wielu z nas saksofon kojarzy się z jazzem, a jak mógłby zabrzmieć w interpretacjach muzyki napisanej zanim powstał sam instrument? Postanowiliśmy to sprawdzić, dlatego w naszym programie znajdzie się także repertuar klasyczny, nie zabraknie w nim również przebojów muzyki rozrywkowej, zaaranżowanych na zespół saksofonów. Dzieciom pragniemy zaprezentować członków rodziny saksofonów różniących się wielkością, wyglądem i brzmieniem oraz odkryć niektóre z ich tajemnic.

Więcej…

5 Królowej Bony

5 BONY net

Próba otwarta The OrchestRose

OrchestrRose net

Fot.M.Cachel

 

Animacje

Fot.M.Cachel

Wycieczka do ZOO

Fot.M.Cachel