Mrowka
Chrisbruk
Kurpianka

Harmonogram zajęć stałych w sezonie kulturalnym 2022/2023

 


Poniedziałek
J. angielski Early Stage - Paulina Chrzanowska
15:50 - 18:15
Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:00 - 20:00 - dzieci, młodzież, dorośli
Fitnes + Zumba (młodzież, dorośli)
18:00 - 20:00

Wtorek
GRUPA WSPARCIA
16:00 – 19:00
 J. angielski Early Stage
13:30 - 18:00 - Martyna Janicka - Sado
Nauka gry na gitarze - Wojciech Kruszewski
16:30 - 20:00 - dzieci, młodzież
Art-Deco (klasy I-IV) - Iwona Murzyn
15:00 - 16:00
Fitnes + Zumba (młodzież, dorośli)
18:00 - 20:00

Środa
Nauka gry na instrumentach (klawiszowe) - Michał i Katarzyna Waśkiewicz
14:30 - 19:00 - dzieci, młodzież
J. angielski Early Stage - Paulina Chrzanowska
15:50 - 18:15
Koło wokalne - Michał Waśkiewicz
19:00 - 20:00 - dorośli
Zajęcia Taneczne - Rafał Rzemek
15:45 - 16:45 - grupa I
16:45 - 17:45 - grupa II
Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:00 - 19:00 - dzieci, młodzież, dorośli

Czwartek
J. angielski Early Stage - Martyna Janicka - Sado
13:30 - 18:00
Nauka gry na gitarze - Wojciech Kruszewski
16:30 - 20:00 - dzieci, młodzież
Teatr Qlturalnie Proszę - Katarzyna Borajkiewicz
16:00 - 19:00

Piątek
Klub Miłośników Fantastyki (młodzież, dorośli) - Marcin Cachel
18:00 - 21:00
Plastyka - Hanna Łozińska-Rybacka
15:30 - 16:15 – przedszkole
16:25 - 17:25 – klasy I-III
17:35 - 18:35 - klasy IV-VIII
Zespół Muzyczny - Tomasz Grześkowicz
18:30 - 20:30
Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:30 - 18:30 - dzieci, młodzież, dorośli
Fitnes + Zumba (młodzież, dorośli)
18:00 - 20:00
J. angielski Early Stage
17:00 - 18:00

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie.

WOŚP

Śpiewanie w Różanie

Regulamin zajęć organizowanych przez GOUK w Różanie

 1. Zajęcia w GOUK w Różanie odbywają się według ustalonego grafiku. W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odwołanie lub przeniesienie zajęć na inny termin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu lub przeniesienia uczestników w obrębie grup.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
 4. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęcia.
 5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych.
 6. Rodzic oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez GOUK w Różanie.
 7. Uczestnicy mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z okryciem w szatni.
 8. Rodzice podczas zajęć pozostają w holu (z wyjątkiem zajęć pokazowych).
 9. Dzieci, które będą miały odnotowaną niską frekwencję będą skreślone z listy uczestników.
 10. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka w terminie 24 godzinnym przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie zgłoszenia naliczana będzie opłata: zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach – 30 zł, pozostałe zajęcia – 10 zł.
 11. W razie problemów wychowawczych – prowadzący zajęcia kontaktuje się z rodzicem i prosi o zabranie dziecka z zajęć. Uczestnicy nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostaną skreśleni z listy uczestników zajęć.
 12. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków (słodyczy) w trakcie zajęć. Śmietnik znajduje się w holu – uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku w budynku GOUK.
 13. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez prowadzącego dotyczących występów i pokazów.
 14. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach GOUK.
 15. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 16. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia należącego do GOUK w Różanie odpowiada materialnie sprawca, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun.
 17. GOUK w Różanie zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunku zgodnie ze statutową działalnością GOUK w Różanie.
 18. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GOUK w Różanie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Dokumenty do pobrania

*****************************

OPŁATA ZA ZAJĘCIA
* DOTYCZY OSÓB NIEZAMELDOWANYCH W GMINIE RÓŻAN
 • Koło plastyczne (60min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne z elementami rytmiki (30 min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne (60 min.) - 12 zł
 • Nauka gry na instr. (klawiszowe, gitarze, perkusja - 30min.) - 25 zł*
 • Nauka gry na instr. dętych (30min.) - 35 zł*
 • Teatr Qlturalnie Proszę (60 min.) - 12 zł
 • Podstawy obsługi komputera (60 min.) - 12 zł*
 • Zajęcia ArtDeco (60 min.) - 12 zł*

Szukaj

Migawki

Dzień Dziecka

DD 2023

Dni Różana

Zostań sponsorem Dni Różana 2023
GOUK w Różanie zaprasza do współpracy firmy i osoby prywatne zainteresowane włączeniem się w organizację Dni Różana 2023.
W zamian oferujemy:
• umieszczenie nazwy i logo firmy na materiałach promocyjnych imprezy (w przypadku zadeklarowania się do dnia 31.05.2023 r.),
• możliwość rozwieszenia na terenie imprezy (na barierkach) dostarczonych Organizatorowi banerów reklamowych,
• podziękowanie dla sponsora wygłoszone na scenie przed występem gwiazdy Dni Różana,
• wymienianie nazwy firmy przez konferansjera podczas imprezy,
• roczną darmową reklamę na stronach internetowych GOUK i Świerszcza Różańskiego
• roczną darmową reklamę w wydaniach papierowych Świerszcza Różańskiego
• bezpłatny projekt reklamy/wizytówkę dla firmy,

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 29 766 90 42. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja br. Razem możemy więcej.

Koncert

Bruklin

Wingee

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ