Fot.B.Okrągliński

XI POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
„RÓŻAŃSKIMI ŚCIEŻKAMI”
„Piękno Ojczyzny w poezji ukryte”
pod patronatem Starosty Powiatu Makowskiego oraz Burmistrza Gminy Różan

 

Cele:
·        Popularyzacja literatury i kultury polskiej.
·        Rozwijanie zainteresowania sztuką i pogłębianie wrażliwości estetycznej.
·        Kształcenie umiejętności recytatorskich.
·        Integracja środowisk uczniowskich.
Termin: 30 października 2018 r., godz. 10.00.
Miejsce:
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan.
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie.
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie.
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Sawicka. Tel. – 607 890 139.

REGULAMIN
·        Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
·        Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: klasy I-III,    klasy IV-VI,    klasy VII - VIII - III klasa  gimnazjum.
·        Placówka w każdej kategorii wiekowej może wytypować jedną osobę.
·        Uczestnik wykonuje jeden utwór poetycki z kanonu literatury polskiej.
·        Czas wykonania utworu nie może przekraczać 3 minut, jednak nie powinien być krótszy niż jednominutowy.
·        Wszystkich uczestników będzie oceniać komisja powołana przez organizatorów.
·        Komisja będzie oceniać uczestników według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
·        Decyzją komisji konkursu zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
·        Sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.
·        Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 października 2018 r.
Adres: Szkoła Podstawowa, ul Szkolna 3, 06-230 Różan, dopisek: „Różańskimi Ścieżkami”

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

Koncert Filharmonii Narodowej

Filharm 10

Zapraszamy na koncert z saksofonem w roli głównej. Instrument ten został skonstruowany w XIX wieku przez belgijskiego budowniczego Adolfa Saxa i od jego nazwiska wziął swoją nazwę. Mimo, że korpus saksofonu zbudowany jest z metalu, to zaliczamy go do grupy instrumentów dętych drewnianych. Dlaczego tak jest? – tę zagadkę rozwiążemy wspólnie podczas koncertu. Wielu z nas saksofon kojarzy się z jazzem, a jak mógłby zabrzmieć w interpretacjach muzyki napisanej zanim powstał sam instrument? Postanowiliśmy to sprawdzić, dlatego w naszym programie znajdzie się także repertuar klasyczny, nie zabraknie w nim również przebojów muzyki rozrywkowej, zaaranżowanych na zespół saksofonów. Dzieciom pragniemy zaprezentować członków rodziny saksofonów różniących się wielkością, wyglądem i brzmieniem oraz odkryć niektóre z ich tajemnic.

Więcej…

5 Królowej Bony

5 BONY net

Próba otwarta The OrchestRose

OrchestrRose net

Fot.M.Cachel

 

Animacje

Fot.M.Cachel

Wycieczka do ZOO

Fot.M.Cachel